Az intézményünk rövid története

 

Az iskolánkat két rózsatéri fiatal, Donáth Jordánka és Soós Katalin álmodta meg egy ifihét záró tábortüze mellett 1999 nyarán. Az álmodozást tettek követték, tíz alapító taggal. Több magyarországi iskolakísérletet látogattunk meg, sőt tapasztalatainkat egy bécsi keresztyén Waldorf iskola megtekintésével is bővítettünk. Ezt követően ismerkedhettünk meg Karácsony Sándor rendkívül haladó és keresztyén alapokon álló pedagógiájával, tanítványai (többek között Dr. Kontra György, Hatvany László, Heltai Miklós, Kövendi Dénes, Varga Domonkos) közvetítésével.   Dr. Kontra György vezetésével, tíz alapító taggal (Bartha Anikó, Jacsev Jordánka, Donáth István, Gödöllei Piroska, Halmos Mária, Nagy Gábor, Pénzes László, Soós Katalin, Varényi Erika, Varga László) létrehoztuk a Karácsony Sándor Iskola Alapítványt, melynek fenntartásában 1990 szeptember 1-jétől a Kispesti Munkásotthon egy 24 m2-res bérelt tantermében 12 tanulóval elindulhatott a Karácsony Sándor Iskola. Első címerünk egy almát és egy körtét ábrázolt, mely az AL-MA, KÖR-TE mozaikszavakból jöttek létre, jelentésük: ALkotó MAgatartás, KÖRnyezet és Természetszeretet volt.

Eredeti tervünk az volt, hogy egy 12 évfolyamos iskolává növekszünk. Alapcélkitűzéseink a következők voltak:

-            Keresztyén értékek közvetítése református arculattal

-            Családiasság

-            Karácsony Sándor pedagógiájának alkalmazása  

Az első osztályt Bartha Anikóval együtt tanítottuk. Intézményünk első igazgatója Bognár Józsefné volt, majd 1992. szeptember 1-jétől engem neveztek ki az iskolánk élére.

 Három költözést követően kerülhettünk jelenlegi helyünkre a Kisviola u. 44. szám alatti 4 tantermes bölcsőde épületbe. Ekkor kezdődött meg a szinte folyamatos építkezési-bővítési folyamatunk.

1993. szeptember 1-től iskolánk alapítványiból református iskolává alakult át. Központi igénknek a Márk 10:14-et választottuk: Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…”. Fenntartónk, a Kispest Rózsatéri Református Egyházközség lett, mely vezető lelkésze Ablonczy Kálmán nagytiszteletű úr volt. Új nevünk Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskola lett. Ekkor már négy osztályunk volt. Miután kiderült, hogy a lehetőségeink korlátozottak, és az újra induló református gimnáziumok hatosztályosokká alakultak, úgy döntöttünk, hogy beállunk a kialakuló rendszerbe, és hatosztályos szerkezetben működünk tovább.

1997 szeptemberétől megvalósulhatott egy régen dédelgetett tervünk, egy vegyescsoportos óvodával bővülhettünk, mely a rózsatéri templomépület földszintjén nyert elhelyezést. Az első óvónőink Bors Erzsébet és Léber Éva voltak.

Az óvoda célkitűzései az alábbiak voltak:

-          keresztyén és hagyományos értékrend szerinti nevelés

-          szerető, elfogadó, biztonságos légkör

-          a gyermekekben rejlő készségek, képességek maximális kibontakoztatása

-          kölcsönös egymásra figyelés, egymás elfogadásának, segítésének tanulása a vegyes életkorú csoportokban

-          felkészítés a zökkenőmentes iskolakezdésre

2005. szeptember 1-jétől birtokba vettük Nagy Béla presbiterünk tervei alapján, a 145 mFt-ból elkészült új épületszárnyat, valamint az új tornatermet.

2008. 08. 31-én átadtuk a diákoknak a 33 mFt-ból beépített új tetőteret, és így tudtuk megvalósítani, hogy a törvényi változásoknak megfelelve felmenő rendszerben nyolcosztályos struktúrájúvá bővüljünk.

2009 nyarán Schliszka Csaba tervei alapján elkészült a Szegfű u. 16. szám alatti iskolával szomszédos telken a kétcsoport befogadására alkalmas modern óvodaépület. Ezzel lehetővé vált, hogy intézményünk tovább bővüljön, és 2009. szeptember 1-jétől már két vegyes csoporttal működő óvodai tagintézménnyel valósíthassuk meg kitűzött céljainkat. A tagóvoda vezetésével Ablonczyné Szamosközi Évát bíztam meg. A beruházás 36,5 mFt-ból valósult meg.

A következő években az udvarokat fejlesztettük, melynek során egy rugalmas borítású sportpályát, egy streetball pályát, két mászóka rendszert, két homokozót és egy automata öntözőrendszerrel felszerelt gyepszőnyeggel és rugalmas járdával kialakított gyönyörű óvodaudvarrészt hoztunk létre.

Egy kb. 16 mFt-os pályázatból 40 db. napelemet helyeztünk el az iskolaépület tetején, melyek segítségével villamos energia szükségletünk 2/3 részét saját magunk termeljük meg.

Az udvar fejlesztésével párhuzamosan belső eszközparkunkat is bővítettük, mely eredményeként valamennyi tantermünkben és csoport termünkben egy-egy projektort, hangszórót és vetítővásznat helyeztünk el. 2018-tól az IKT kompetencia fejlesztés kiemelt területként való kezelése feltételeként a legmodernebb interaktív felszereléssel rendeztük be az egyik tantermünket, és ezzel egyidőben iskolánk 3 szintjén 44 db tabletet helyeztünk a tanulás szolgálatába.

A modern eszközeink segítségével az oktatás nevelés céljaira kifejlesztett korszerű háttéranyagokat a számunkra  szükséges mértékben igénybe tudjuk venni.

Utolsó ütemként az idén nyáron befejeztük az óvoda tetőterének beépítését, így az intézményünk 30. évfordulójára, a kezdeti 24 m2-ről 2000 m2-re nőtt az oktatás nevelés céljára kialakított beépített terület nagysága.

Soli Deo gloria! Mindezért egyedül Istené a dicsőség. Hála érte!

 

 

Az alábbi képre kattintva megtekinthetik az iskolánkat bemutató diafilmet.